Mørkgonga på Krogskogen

 IMG 0656

På toppen av Mørkgonga

Mørkgonga er en markert  sprekk  i lavaplata som dekker Krokskogen på Ringerike, 45 min. fra Oslo sentrum og 6 km. nord for Sundvolden Hotell og er en del av Oslofeltet. Vi følger stien bratt oppover fra Steinsfjorden og inn i Mørkgonga naturreservat med sin frodige og varierte vegetasjon og interessante geologi. Vel oppe har vi forsert  i underkant av 450 høydemetere i løpet av ca. 2 km. gange og vi nyter den flotte utsikten fra toppen av Mørkgonga. De som vil opp på Gyrihaugen  (Nordmarkas tredje høyeste topp) med sine 682 m.o.h. får i godvær en fantastisk utsikt over store deler av Østlandet. Deretter går turen sørover i lett terreng til Skardtjernet og følger hestevegen  utover til bygda igjen. Her får dere ett innblikk i hvordan tømmeret i gamle dager ble kjørt med hest fra skogen, ned til Steinsfjorden hvor det ble fløtet videre ut i Tyrifjorden til Vikersund og ned Drammensvassdraget.

Turen er middels hard og krever at du er vant til å gå en del.  Ta med  drikke, da turen oppover på en god sommerdag kan være varm.

Kjerratmuseet i Åsa

Etter turen anbefales et besøk på Kjerratmuseet i Åsa, kort vei fra vårt utgangspunkt.

 

rombeporfyr

 

Rombeporfyr er en porfyrisk bergart og finnes bare i Oslofeltet, i Øst-Afrika og i Antarktis. I Oslofeltet er bergarten tydelig i Ekebergskrenten, det vil si i grunnfjellet sørover fra Valhallveien i og forbi Gjersjøen: Ekeberggangen, rombeporfyrgangen. Rombeporfyr ble funnet første gang på Tjuvholmen i 1806. I Oslofeltet forekommer rombeporfyr i to-tre større områder: Krokskogen, nordre Vestfold, Vestre Bærum ved Kolsåstoppen og antagelig Harestua. Krokskogen er det klassiske rombeporfyrområdet med beskrivelser av en betydelig serie lavastrømmer. Vestfold har det største arealet og den mest komplekse lagserien, med en tykkelse på mer enn 3500 m. Der fins også et stort antall typer av denne bergarten. I Piper-traktene, øst for Harestua på Hadeland, er det visstnok også påvist store forekomster av rombeporfyr.( Kilde: Wikipedia)

morkgonga skrent

I steinura ved Mørkgonga